Dobre zwyczaje

Szanujemy Państwa czas i staramy się wizyty rozpoczynać punktualnie. Niestety medycyna rządzi się swoimi prawami i lubi zaskakiwać. W takich sytuacjach rozpoczęty zabieg musimy doprowadzić do końca . Może się to wiązać z koniecznością wydłużenia poprzedniej wizyty i niewielkim opóźnieniem. O większych opóźnieniach asystentki starają się Państwa informować na bieżąco telefonicznie. W takich sytuacjach prosimy o wyrozumiałość.
Szczególną prośbę mamy do pacjentów, którzy pojawiają się u nas po raz pierwszy.
Ze względu na konieczność założenia kartoteki, wypełnienia ankiety zdrowotnej oraz innych dokumentów prosimy o pojawienie się około 15 min wcześniej.
Z uwagi na wymogi prawne prosimy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość:PESEL, legitymację szkolną, paszport, dowód osobisty.
Bardzo ważne są dla nas schorzenia oraz leki jakie Państwo przyjmują – proszę zabrać z sobą informacje na ten temat i przekazać lekarzowi.Pacjenci do 18 roku życia obligatoryjnie przychodzą z rodzicem lub opiekunem prawnym.
Pacjentów pierwszorazowych (nie umówionych wcześniej na wizytę) z bólem chcielibyśmy poinformować , że czas potrzebny na właściwą diagnostykę oraz udzielenie pomocy to zwykle  co najmniej 60 min.
Rzadko dysponujemy takim przedziałem czasowym pomiędzy umówionymi pacjentami  i zwykle nie jesteśmy w stanie pomóc.
Leczymy wg. wcześniej ustalonego planu oraz harmonogramu wizyt.  Wizyty są potwierdzane przez asystentki dzień wcześniej .
W przypadku nieobecności pacjenta na potwierdzonej wizycie bez  wcześniejszej informacji z jego strony w uzasadnionych przypadkach pobieramy opłatę uiszczaną  z chwilą umówienia terminu wizyty .
W przypadku takich kolejnych dwóch nieobecności pod rząd zwykle rezygnujemy z leczenia pacjenta.
Prosimy na wizytę przychodzić maksymalnie z jedna osoba towarzyszącą żeby uniknąć tłoku w poczekalni.
Panie prosimy o zmycie szminki do ust.
Na miejscu dysponujemy prywatnym monitorowanym parkingiem.
ZAPRASZAMY!